Vilka vi är

Tre av Fem Podcast (TaF Podcast) är en sammansvetsning av tre stycken kompisar som publicerar underhållning i podcast-format. Vår webbplatsadress är: https://tafpodcast.se. och det går att kontakta oss på: [email protected].

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer.

VARIFRÅN hÄMTAR TaF PODCAST mINA pERSONUPPGIFTER?

TaF Podcast samlar in de uppgifter som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig baserat på dina köp och på hur du använder våra tjänster. TaF Podcast kommer inte lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för.

Vilket ändamål har informationsinsamlingen? 

 • Allmän (ej personlig) direktmarknadsföring via E-post.

 Vilka behandlingar av data gör vi? 

 • Direktmarknadsföring via E-post (ej personligt anpassad) 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig? 

 • Namn
 • E-postadress 

Laglig grund: Intresseavvägning. Påminnelser och allmän (ej personlig) direktmarknadsföring via E-post kan komma att skickas till de personer som har påbörjat en registrering men ej slutfört denna eller som tidigare är registrerad på TaF Podcast E-postlista. I och med att dessa personer har visat intresse för TaF Podcast utbud gör TaF Podcast bedömningen att behandlingen kan ske med stöd av en intresseavvägning även fast registeringen inte är genomförd.

Vilket ändamål har informationsinsamlingen? 

 • Genomförande och hantering av tävlingar eller event. 

Vilka behandlingar av data gör vi?

 • Kommunikation i samband med deltagande i en tävling eller ett event (anmälning, korrespondens, utvärdering, utdelning av vinst osv.) 
 • Identifiering. 

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

 • Namn. 
 • Ålder. 
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress). 
 • Uppgifter lämnade i samband med, eller genom, tävling/event 

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för TaF Podcast berättigade intresse av att marknadsföra TaF Podcast genom att arrangera tävlingar eller event.

TILL vILKA PARTER lÄMNAR TaF PODCAST uT mIN iNFORMATION oCH mINA pERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter som TaF Podcast samlar in om dig genom din användning av TaF Podcasts webbplats överförs till Google i USA. Genom Google Analytics, TaF Podcast säkerställer att dina rättigheter garanteras vid överföringen genom Googles anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information om Privacy Shield finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

Mina personuppgifter – hur skyddas de?

Vi på TaF Podcast har som mål att du alltid ska kunna känna dig säker på att den information och de personuppgifter som du anförtror oss. Hanteras på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt. I överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som är tillämpliga inom detta område. TaF Podcast har därför tagit en rad tekniska säkerhetsåtgärder för att värna dina personuppgifter. Detta för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. TaF Podcast kommer inte att lämna ut dina uppgifter utöver än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy. 


För att säkerställa att personuppgifterna behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt så använder TaF Podcast kryptering. Skulle det visa sig att du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter hör av dig till [email protected]. Det går även att avsäga sig från en E-post prenumerationen längst ner i meddelandet.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret. Samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar. För att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Vår POLICY för kakor

Vad är en kaka?

En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. 

Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: 

Ständiga kakor lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet.

Sessionskakor, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. 

Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. 

Det finns också första- och tredjepartskakor: 

Förstapartskaka En liten kod som en webbläsare lagrar i en fil på tittarens dator för att komma ihåg sin aktivitet på en webbplats, till exempel när en tittare har besökt en sida eller hämtat en artikel från din webbplats. Förstapartskaka kommer från domänen (eller webbplatsen) som besökaren surfar på.

Tredjepartskaka är en liten kod som kommer från en annan domän än den som besökaren surfar på som exempelvis används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik.

Läs mer på Post och Telestyrelsen: https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ 

TaF PODCAST aNVÄNDER kAKOR

Vi använder både ständiga- och sessionskakor på vår hemsida och första- och tredjepartskakor.

När du besöker vår Webbplats kommer Grundläggande och Nödvändiga webbplatskakor att placeras på din enhet för att Webbplatsen och de tjänster du begär ska fungera. Utöver dessa kakor använder vi även ytterligare ett antal kategorier av kakor för andra ändamål i enlighet med vad som beskrivs nedan. Eftersom dessa kakor inte är strikt nödvändiga för Webbplatsens grundläggande funktioner eller de tjänster som du uttryckligen begär kommer vi be dig att samtycka till att vi använder dessa kakor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”). 

Vilka kakor använder vi? 

Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

Vi använder Google Analytics på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan. Spårar användare när de bläddrar på hemsidan, förbättrar hemsidans användbarhet, anpassning och analyserar användandet av hemsidan.

Hantera dina kakor

 1. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
 • Använder du Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor genom att öppna  inställningarna för att upphäva kakhantering, genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
   
 • i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
   
 • i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

  Vid blockering av alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Om du inte vill att din information används för statistiska ändamål kan du följa instruktionerna på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
 • i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
   
 • i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
   
 • i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
 1. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll. Inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.